Dichters in de Lucht * Roger De Neef: Funny Valentine, woensdag 27 juli om 12 en 16u [2016-14]

Roger De Neef My Funny Valentine cover 9339

DICHTERS IN DE LUCHT met  ROGER DE NEEF: My Funny Valentine ** Herhaling: Tien jaar Het Liegend Konijn *¨Paul van Ostaijen en Louis De Meester  **  Charles Ducal “Bewoond door iets groters”  **  2016-14 = 2016-08 ** woensdag 27 juli en woensdag 03 augustus  om 1200 en 1600 uur i.s.m. Poëziecentrum www.poeziecentrum.be  

NIEUW om 12 en 1600 uur ROGER DE NEEF: My Funny Valentine

Naar aanleiding van zijn nieuwste bundel, My Funny Valentine, verzorgde Roger De Neef op 10 februari 2016 een Poëzie Rendez-Vous in het Poëziecentrum. Hij bracht een reeks beschouwingen over de liefde en verwante onderwerpen: de kus, relaties, honger naar de geliefde, maar ook over weggaan en verdwijnen. De Neef wisselde zijn beschouwingen af met eigen poëzie en toepasselijk werk van andere dichters.
De Neef plaatst de liefde tegenover de consumptiemaatschappij en de bezitsdrang van ons neoliberaal systeem.
De Neef noemt “My Funny Valentine”  een geschenk voor zijn geliefde, de vrouw met wie hij al veertig jaar het leven deelt. De bundel werd geïllustreerd door Michael Bastow. Groot formaat, uitgeverij Poëziecentrum.
Radio 68 brengt een selectie van die voordracht, met muziek van o.a. Kenny Burrell, B.B. King, Michel Polnareff en Scott Walker.

 HERHALING 

1300 en 1700 uur

Liegend Konijn logo

TIEN JAAR “LIEGEND KONIJN”

Om de tiende verjaardag van Het Liegend Konijn te vieren, werd op 27 april 2013 in het Poëziecentrum een  feestje gebouwd om… het eerste nummer van jaargang 11 voor te stellen. Radio 68 zendt een selectie uit van deze feestelijke middag, waaraan deelnamen: Carl Destrycker (directeur Poëziecentrum); Dorian Van den Brempt en Daphne Acoca namens De Buren; dichter-criticus Piet Gerbrandy; Liegend Konijn-hoofdredacteur Jozef Deleu; de dichters Ellen Deckwitz, Jo Govaerts en Anton Korteweg en de cellist Harald Austbø.
http://www.hetliegendkonijn.be/

1400 en 1800 uur

PAUL VAN OSTAIJEN op muziek van LOUIS DE MEESTER

van ostaijen bedreigde stad

Louis de Meester (Roeselare 1904 – Gent 1987) is één van de opmerkelijkste Belgische kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij  was o.a. an 1962 tot 1969 artistiek directeur van het Gentse Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische Muziek (IPEM) dat toen aan de BRT verbonden was. In 1979 wordt hem de Staatsprijs ter bekroning van een kunstenaarsloopbaan toegekend en in 1980 krijgt hij een eredoctoraat van de UGent. Door zijn open muzikale geest, door zijn steun aan de groep Spectra en aan een hele hoop jonge componisten waaronder Karel Goeyvaerts, vormt De Meester samen met zijn goede vriend Norbert Rosseau de overgang van de neo-romantische naar de modernistische generatie.  De Meesters belang voor de Belgische muziekscène is hoofdzakelijk gelegen in het gebruik van elektronica. (…) De samenwerking met theatermaker Frans Roggen zorgt dan weer voor een vruchtbare versmelting tussen tekst en elektronica. Dit onder andere in het scheppen van klankdecors bij gedichten van onder andere Paul van Ostayen (1962) en Sybren Polet (1964). Om deze vroege “soundscapes” te verwezenlijken verzamelt De Meester een gans klankarchief. Daarmee is hij één van de eersten die de nu alomtegenwoordige “samplingtechniek” ten volle benutte.
BRON: http://www.ugentmemorie.be/personen/de-meester-louis-1904-1987

RADIO 68 DRAAIT:
In het archief van het Poëziecentrum vonden we een cd met zes composities van De Meester op  teksten van Paul van Ostaijen, voorgelezen door Frans Roggen (‘Organon’ voorgelezen door door Paul De Vree). Radio 68 draait vijf van de zes stukken. Het programma is aangevuld met “Bert Schierbeek leest voor”  (Literaire Grammofoonplaat nr. 3 van De Bezige Bij en Phillips) en muziek van Matching Mole, Black Widow, Atomic Rooser, The Doors en The Faces.

1500 en 1900 uur

CHARLES DUCAL  op muziek:  Bewoond door iets groters

Charles Ducal leest voor 02

Charles Ducal bundelde de veertien gedichten die hij als Dichter des Vaderlands schreef in de drietalige bundel “Bewoond door iets groters”, en vulde ze aan met een dik dozijn andere gedichten  uit die periode.  Je krijgt er ook nog eens en dvd en een cd bovenop en van die cd koos Radio 68 de vijf gedichten die op muziek zijn gezet door Jokke Schreurs , alsook een keuze uit de veertien andere die door Ducal zelf worden voorgelezen.

Een recensie van deze bundel vind je in Poëziekrant:  http://www.poeziecentrum.be/nieuws/po%C3%ABziekrant-20161

EINDE OM 20 uur

POEZIECENTRUM logo

Dichters in de Lucht

Poëziecentrum en Radio 68 verzorgen samen het radioprogramma DICHTERS IN DE LUCHT, waarin je afwisselend een selectie hoort uit het rijke audio-archief van Poëziecentrum of een uitzending in uitgesteld relais van een boekvoorstelling of een voorleessessie georganiseerd door Poëziecentrum. Zo mogelijk, komt ook de muzikale voorkeur van de dichter aan bod. Elke woensdag van 16 tot 20 uur op www.radio68.be
 

 

Spread the love

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.