Disclaimer

Radio 68 promotes certain types of music and word, see our Policy in ‘About Us’. Illustrations and Quotations are solely used to enhance this promotion and are thus used for information and educational purposes only. Illustrations and Quotations are All Rights Reserved. Radio 68 may not own the rights to the illustrations on www.radio68.be. Sources are clearly mentioned.

No use is made of sources which explicitly prohibit use by third parties, except where prior permission has been granted. Radio 68 pays artists copyrights to Sabam Belgium. Radio 68 is a free, self-contained, non-commercial and not-for-profit project that has no income whatsoever from ads, sponsoring, subsidies or other external sources.

Vrijwaring

Radio 68 promoot bepaalde genres muziek en woord, zoals vermeld in de ‘About Us’-rubriek. Illustraties en citaten worden uitsluitend gebruikt om deze promotie te versterken en worden derhalve enkel voor informatieve en educatieve doeleinden gebruikt. Alle illustraties en citaten zijn Alle Rechten Voorbehouden. Het is mogelijk dat Radio 68 niet over de rechten beschikt van de illustraties op www.radio68.be Bronnen worden duidelijk vermeld.

Er wordt geen gebruik gemaakt van bronnen waarvan het gebruik door derden expliciet is verboden, tenzij hiertoe voorafgaandelijk toestemming werd verleend. Radio 68 betaalt auteursrechten aan Sabam België. Radio 68 is een vrij, zelfbedruipend, niet-commercieel project zonder winstgevende doeleinden, dat geen enkele vorm van inkomsten genereert uit advertenties, sponsoring, subdidies of welke andere externe bronnen dan ook.