Problems are over!

Show continues until late tonight – Show gaat door tot laat vannacht!!

“Maintenance – The server that hosts your radio is under maintenance. There may be momentary instabilities or interruptions in your transmission.”
“Onderhoud – De server die uw radio host is in onderhoud. Er kunnen kortstondige instabiliteiten of onderbrekingen in uw transmissie optreden.”

 … Read more...